Laddar…

Bors Rör

Vi kan VVS installation
Mer om oss

Jordvärme

Jordvärme är ett uppvärmningssätt av byggnader som innebär att du gräver ner slingor i marken som tar upp värme från jorden och till skillnad mot bergvärme behövs alltså ingen borrning.

Värmepumpens uppgift i korthet är att se till att värmen från marken transporteras in till ditt hus och detta görs via en speciell vätskeblandning i slingorna som grävts ned i marken. Genom att värmepumpen använder ett slags köldmedium som förvandlas till gas och sätts under tryck via en kompressor, bildar värmepumpen värmeenergi.

Tomtens storlek
Vill man ha jordvärme är det bra om din tomt har tillräckligt med utrymme för kollektorslangen som ska grävas ner och fånga upp värmen från marken. Slangen är i normala fall mellan 300–500 meter lång för en villa i genomsnittlig storlek, och för att ta reda på vilket som passar bäst för dig är det bara att du tar kontakt med våra installatörer så hjälper dom dig.

Fördelarna med jordvärme är miljövänligheten i förhållande till den mängd värme man får ut. Man använder olika sorters jord, som är en av naturens största resurser. Det är ett bra alternativ om man inte har nära till berg. Denna metod är också billig i längden.

Installering av jordvärme
Vid själva installationen gräver vi ner slingor under marken där det är frostfritt på ett område om cirka 400–600 m² av marken. Variationen beror på hur pass tätt slangarna behöver ligga samt på vilken storlek av slang som används. Detta avgörs av storleken på ditt hus samt vilken typ av jord som tomten består av. Detta kan våra installatörer bäst och de kommer att lägga fram olika alternativ för er, baserat på just ert behov.

Till mindre villor fungerar det även med små borrhål i marken som kan höja värmeutbytet. Jordvärmen fungerar bäst vid kompakt mark med hög vattenhalt, där lerjord och blöt sandjord är bra exempel. Porös mark ger ett sämre värmeutbyte, vilket kan kompenseras med en större slang.

För frågor och ytterligare information kontakta gärna våra installatörer hos Bors Rör!